Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Relacións públicas e comunicación solidaria

Período de execución (180 horas lectivas)
Universidades participantes
Universidade de Vigo
Localización
Localidade: Pontevedra
Provincia: Pontevedra
País: España
Descrición

Competencias:

Xestión da comunicación no Terceiro Sector, tanto de Acción Social como de Cooperación ao Desenvolvemento.

Xestión das relacións públicas e da Comunición das ONGDs.

Técnicas e novas formas de activismo dos movementos sociais.

Sensibilización e conciención da sociedade na defensa de causas sociais. Captación de socios e recursos para ONGDs

Sector
Educación para o desenvolvemento: Fortalecemento da capacidade técnica (9982003)
Tipoloxía CUD
1. Acción de Formación
Tipo: Teórica: Titulación de grao (oficial)
Clasificación Xeral Básica da Actividade: con contidos vencellados estreitamente á cooperación ao desenvolvemento
Tipo de Obrigatoriedade: optativa
Tipo de impartición: presencial
Rama Científica onde se inscribe: Ciencias sociais e xurídicas
Participantes