Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Traballo social e cooperación ao desenvolvemento

Período de execución (180 horas lectivas)
Universidades participantes
Universidade de Vigo
Localización
Localidade: Ourense
Provincia: Ourense
País: España
Descrición

Os complexos retos que van asociados á pobreza global e ao desenvolvemento están cada vez máis presentes nas demandas profesionais das axencias, gobernos, ONG´s e organizacións académicas. Estos retos demandan profesionais do traballo social que poidan integrar un pensamento crítico e práctico dende diversas perspectivas para a búsqueda de solucións significativas e pacíficas.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Fortalecemento da capacidade técnica (9982003)
Tipoloxía CUD
1. Acción de Formación
Tipo: Teórica: Titulación de grao (oficial)
Clasificación Xeral Básica da Actividade: con contidos específicos sobre cooperación ao desenvolvemento
Tipo de Obrigatoriedade: optativa
Tipo de impartición: presencial
Rama Científica onde se inscribe: Ciencias sociais e xurídicas
Observacións

O obxectivo da materia é que o alumnado sexa quen de comprender e analizar a perspectiva do desenvolvemento como unha realidade complexa dende as súas causas globais e locais, orientada contra a pobreza e exclusión social, é dicir, hacia o cambio; e que adquira as competencias que lle leven a intervir de xeito eficaz en contextos internacionais, nos que se traballe pola xustiza social e o cumprimento dos dereitos humanos.

Máis información en: https://seix.uvigo.es//docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=105&ensenyament=O05G220V01&assignatura=O05G220V01905&any_academic=2014_15&idioma_assig=cast&idioma_assig=gal

Participantes