Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Educación intercultural e para a paz

Período de execución (180 horas lectivas)
Universidades participantes
Universidade de Vigo
Localización
Localidade: Ourense
Provincia: Ourense
País: España
Descrición

Asumir e orientarse segundo valores de igualdade e de cidadanía democrática, e capacitar para a prevención e a mediación en casos de violencia nas súas diferentes manifestacións (simbólica, de xénero, laboral, escolar, sexual, étnica...)
Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención socioeducativa no ámbito do desenvolvemento comunitario e cooperación ao desenvolvemento

Sector
Educación para o desenvolvemento: Procesos de planificación (9982001)
Tipoloxía CUD
1. Acción de Formación
Tipo: Teórica: Titulación de grao (oficial)
Clasificación Xeral Básica da Actividade: con contidos específicos sobre cooperación ao desenvolvemento
Tipo de Obrigatoriedade: troncal
Tipo de impartición: presencial
Rama Científica onde se inscribe: Humanidades
Observacións

Educación para a paz antes da II Guerra Mundial- O labor da ONU e a UNESCO desde a súa creación
Aportacións da Investigación para a paz
Movementos sociais, pacifistas e sociopedagóxicos actuaisComponentes.Dereitos Humanos.
Desarme.
Desenvolvemento.
Comprensión Internacional. Interculturalismo.
Educación e resolución de conflictosA educación para a convivencia e a cidadanía.Educación para a paz e democracia
Educación para a paz e integración minorías
Inmigración
Educación para a cidadanía en institucións de Educación non formalRecursos e estratexias de acción nos diversos ámbitos educativos.Recursos e estratexias
Experiencias de boas prácticas na nosa contorna

Palabras chave
Paz, Educación
Participantes