Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

titulo

Laura Oso Casas

Colectivo:
PDI
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Socioloxía e Ciencia Política da Administración
Facultade:
Facultade de Socioloxía