Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

titulo

Juan Quintela Vázquez

Colectivo:
Alumnado
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Métodos Matemáticos e de Representación
Facultade:
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas