Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Esta base de datos está aberta a todos os membros da comunidade do Sistema Universitario Galego (SUG) que traballen en Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento, Axuda Humanitaria ou Educación para o Desenvolvemento. 

Para a incorporación na base de datos é preciso enviar unha solicitude de ingreso ao técnico da RGCUD da súa universidade, á seguintes direccións:

Universidade da Coruña: ocvfer@udc.es

Universidade de Santiago de Compostela: sepiu.santiago@usc.es

Universidade de Vigo: direc.equidade@uvigo.es