Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación

logo.png
Ata o 6 de maio
Institución:
Xunta de Galicia
Público:
Axentes de cooperación

O obxecto da orde é establecer o marco normativo que regula a concesión de subvencións da Xunta de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, en materia de cooperación para o desenvolvemento, para os seguintes tipos de proxectos:

  • Proxectos de cooperación no exterior executados polas organizacións non gobernamentais de cooperación para o desenvolvemento (ONGD), ou as agrupacións que elas lideren.
  • Proxectos de cooperación no exterior executados polos outros axentes de cooperación recoñecidos pola Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, así como as agrupacións lideradas por calquera deles.

A convocatoria de axudas para proxectos de cooperación no exterior ten carácter bianual (2022-2023) e será financiada cun importe total de 5.400.000,00 €, o que representa un incremento dun 8 % respecto á dotación da convocatoria do ano 2021, conforme á seguinte distribución:

  • Proxectos no exterior de ONGD: 4.700.000 € (1.880.000,00 € no 2022 e 2.820.000,00 € no 2023).
  • Proxectos no exterior dos outros axentes: 700.000 € (280.000 € no 2022 e 420.000 € no 2023).

Acceo á convocatoria.