Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

VI Convocatoria de Accións de EpD, Sensibilización e Partipación Social

Ata o 31 de outubro
Público:
Estudantes. PAS. PDI

A VI Convocatoria de Accións de EpD, Sensibilización e Participación Social financiará con ata 1.500 € aquelas iniciativas innovadoras que presenten estudantes, PDI ou PAS, ata finais de outubro de 2019.