Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso Básico de Formación en Voluntariado (Coruña)

cartel_basico.png_1299073687.png
14 e 15 de febreiro

A Formación básica en Voluntariado, está especialmente dirixida ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de acción voluntaria, estudantado da universidade e persoas interesadas en coñecer os aspectos esenciais do voluntariado.

Data de celebración: 14 e 15 de febreiro

Horario:  venres de 9:30 h a 14:00 h e de 16:00 h a 20:30 h; sábado de 10.00 h a 14.30 h e de 16.00 h a 20.30 h

Lugar de celebración: Centro Universitario de Riazor (aula 8). Campus de Riazor

As prazas son limitadas, polo que na presincripción se terá en conta a seguinte orde:

- Voluntariado da OCV

- Estudantes e comunidade universitaria da UDC

- Voluntariado doutras entidades

- Resto de persoas interesadas. 

Gratuíto para o voluntariado (en activo e convenientemente acreditado con carné, acordo de compromiso ou certificado expedido pola entidade de acción voluntaria). 15 € para o resto.

Dous días antes do inicio do curso, as persoas que obtivesen praza recibirán unha notificación por correo electrónico para formalizar a matrícula no mesmo. No caso de non recibila, pasará á listaxe de espera.

1.Introdución á cooperación e á ED. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

2.Voluntariado en cooperación ao desenvolvemento.

3.Dereitos e deberes da persoa voluntaria.

4.Riscos do voluntariado.

5. As motivacións do voluntariado.

6. O traballo en grupo

7.Asertividade nas relacións de axuda.

8.As habilidades sociais.