Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso de formación PCR: Introdución á cooperación e á EPD

27 de abril e 11 de maio
Universidade:
UDC

Curso obrigatorio destinado ao alumnado da UDC que se beneficiará das bolsas denominadas Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) durante o ano 2019.

Data: 27 de abril e 11 de maio de 2019

Dirixido a: Estudantado da UDC participante das bolsas PCR

Lugar: Aula 8 do Centro Universitario de Riazor (CUR). A Coruña.

Horas: 17,5 horas presenciais e 2,5 de traballo online obrigatorio

DESCRICIÓN DOS CONTIDOS
Sábado 27 de abril

10.00-11.30h. Introdución. Aproximación a conceptos clave de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

11.30-12.30 h. Xénero e Cooperación ao desenvolvemento. Aparición do xénero na axenda do desenvolvemento.

12.30-13.00 h. Descanso

13.00-14.30 h. As ferramentas metodolóxicas (I) Os proxectos de cooperación ao desenvolvemento. Tipoloxía e principios básicos.

14.30-15.30 h. Xantar.

15.30-18.00 h. As ferramentas metodolóxicas (II). O ciclo de vida dos proxectos.

18.00-18.30 h. Descanso

18.30-21.00 h. As ferramentas metodolóxicas (III) Deseño e xestión de proxectos de cooperación ao desenvolvemento. Enfoque de Marco Lóxico.

Todos os contidos do sábado 27 de abril serán impartidos por Alejandro Quiñoá, da ONGD Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP)
 

Sábado 11 de maio

10.00-12.00 h. A educación para o desenvolvemento e a comunicación social (I). Introdución á ED: concepto, xeracións, ámbitos, dimensións, tipos de accións, principios, liñas transversais. AGARESO.

12.00-12.30 h. Descanso

12.30-14.30 h. Introdución á CCS: concepto, evolución, obxectivos, características, exemplos. Proxectos educomunicativos en Galicia e no exterior. Boas prácticas: código de imaxes e mensaxes das ONGD, análise comparativa de campañas. Como podemos nós poñer en prática a CCS? Medios, redes sociais, blogs, vídeos, entrevistas...AGARESO.

14.30-15.30 h. Descanso xantar

15.30-18.30 h. Seguridade e responsabilidade no terreo. Ofelia García. Consultora especialista en Acción Humanitaria

18.30-18.45 h. Descanso

18.45-20.15 h. Mesa redonda de PCR e PCC de convocatorias anteriores.