Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Metodoloxía do Enfoque do Marco Lóxico (EML) aplicada aos Proxectos de Cooperación Internacional ao desenvolvemento presentados polas universidades galegas (Campus de Ourense)

folleto_cooperacion_dinternacional_webou - copia_pagina_1.jpg
Do 04/10/2023 - 05/11/2023
Modalidade Mixta (Presencial e virtual)
Horas 24
Descrición

As universidades son actores clave en todo este proceso de axuda ao desenvolvemento e potentes impulsoras da innovación, o desenvolvemento económico e o benestar social, é por iso que teñen un papel fundamental para lograr o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e á vez, beneficiarse e comprometerse coa Axenda 2030.
Este curso insírese dentro do Programa de formación da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGUC) destinada á comunidade universitaria galega e está financiado con cargo ao convenio asinado polas tres universidades e a Xunta de Galicia.

Destinatarios/as

Esta actividade está destinada ao profesorado da Universidade de Vigo. Terá prefencia o profesorado que estea no POD deste ano académico e que teñan solicitado proxectos de cooperación con anterioridade.
Se quedan prazas dispoñibles poderán participar outros perfís da Universidade de Vigo, baixo o criterio da Área de Formación e Innovación Educativa.

Obxectivos

 • Demostrar o coñecemento práctico da metodoloxía do Enfoque de Marco Lóxico.

 • Identificar erros comúns nas formulacións presentadas a subvencións públicas de convocatorias anteriores.

Criterios de selección

Por orde de preinscrición.

Calendario

O curso desenvolverase en modalidade virtual síncrona e presencial no Campus de Ourense.

Parte presencial (16 horas):
Os días 4, 11, 18 e 25 de outubro 16 a 20 horas.

Traballo autónomo (8 horas):
Desenvolvemento de tarefas de formulación de proxectos a realizar individualmente.
Ata o día 5 de novembro.

Programa

Parte presencial (16 horas):

Día 1. Teoría e práctica. 4 horas

Presentación e Introdución:

 • Presentación dos obxectivos do curso e da metodoloxía de traballo.
 • Exposición teórica sobre o Ciclo dun Proxecto de Desenvolvemento.
 • Ciclo do Proxecto e a Metodoloxía do Enfoque del Marco Lóxico.
 • Organización dos grupos de traballo. Posta en común do caso práctico.
   

Día 2_Traballo en Grupos. Teoría e práctica. 4 horas

Identificación do proxecto na Cooperación Universitaria_ O enfoque de desenvolvemento:

 • A misión de identificación do proxecto. Axenda no terreo.
 • Análise da Participación e concreción do colectivo beneficiario.
 • Árbore de problemas e árbore de obxectivos.
 • Posta en común do traballo dos diferentes grupos (mesas).
   

Día 3. Traballo en Grupos. Teoría e práctica.4 horas.

Formulación do proxecto segundo formularios da Cooperación Galega e da AECID:

 • Análise de alternativas. Xustificación da alternativa elixida.
 • Obxectivo Xeral e Obxectivo Específico.
 • Resultados, Actividades, Indicadores e Fontes de Verificación na cooperación universitaria.
   

Día 4. Traballo en Grupos. Teoría e práctica.4 horas.

Formulación do proxecto segundo formularios da Cooperación Galega e da AECID:

 • Matriz do Marco Lóxico.
 • Como pasar da identificación do proxecto ao Documento de Formulación: Pertinencia, coherencia, financiamento, recursos humanos e técnicos, análise da entidade solicitante e contraparte local, poboación beneficiaria, viabilidade, complementariedade e incorporación dos enfoques transversais, adecuación e contribución aos principios da Declaración de París e aos ODS.
 • Claves para cubrir os documentos de formulación de diferentes axencias de desenvolvemento.

Execución, Seguimento e Avaliación.

 • A execución e a xustificación a partir da formulación.
 • Seguimento e acompañamento das actividades
 • Recursos económicos, técnicos e humanos.
 • Avaliación do proceso e dos resultados.

 

Traballo autónomo 8 horas:
Desenvolvemento de tarefas de formulación de proxectos a realizar individualmente entregaranse a través de MOOVI.
Ata o 5  de novembro.

Impartido en

A parte presencial desenvolverase a través do campus de Ourense no Edificio Xurídico Empresarial (informaremos da aula as persoas matriculadas).
As tarefas asíncronas realizarnase a través de MOOVI.

Mais información e preinscrición en :

Metodoloxía do Enfoque do Marco Lóxico (EML) aplicada aos Proxectos de Cooperación Internacional ao desenvolvemento presentados polas universidades galegas (Campus de Ourense) (uvigo.es)