Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Formación

02_cartaz_ cambio_social.jpeg
O curso, organizado conxuntamente con Asamblea de Cooperación Pola Paz (ACPP) en Galicia, está enfocado a introducir ao alumnado universitario no enfoque de dereitos en cooperación ao desenvolvemento e á promoción da ...