Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Flecha
Cooperación ao desenvolvemento en Galicia
Cooperación Galega
Páxina da Xunta de Galicia dedicada ao traballo da cooperación en Galicia. Con información das convocatorias públicas dedicadas a cooperación e EpD, o censo de cooperantes galegos e documentación.
Cooperación Galega
Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
Asociación que agrupa, en 2014, a un total de 43 ONGD que traballan no ámbito da cooperación ao desenvolvemento, a acción humanitaria e de emerxencia, a educación para o desenvolvemento e a incidencia política. Páxina con información sobre o traballo das ONGD socias, e información relevante sobre cooperación e EpD.
Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha asociación de carácter municipalista que agrupa a Concellos e Deputacións de toda Galicia, unidos pola preocupación común de levar adiante iniciativas de cooperación e solidariedade con enfoque de Dereitos Humanos cos países menos desenvolvidos ou máis empobrecidos. Contén información sobre a cooperación descentralizada galega.
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade