Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso Axenda 2030: Axentes do Cambio

folleto_axentes_do_cambio_2023.jpg
Do 10 de outubro ao 6 de novembro 2023

Inscricións a través de bubela:

https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=ver_edicion_descripcion&tab=LC&id_edicion=5196

Programa
-
Módulo 1. Comprendendo a Axenda 2030
-
Módulo 2. As persoas
-
Módulo 3. O planeta
-
Módulo 4. Unindo ás persoas e ó planeta