Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Publicación dos Videos da Semana Galega da Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento.

A través do seguinte enlace podes acceder aos videos da Semana Galega da Cooperación Universitaria ao Desenvolvementno, que tivo lugar os días 9, 10 e 11 de maio.